Fattillbehör

Skyddsutrustning hos Cowab

Skydda dig med rätt personskydd på arbetet

TILL SKYDDSUTRUSTNING

Underlätta hantering av fatinnehåll

Vi säljer fatöppnare för vanliga sprundlock. Tänk på att förhindra gnistbildning när du öppnar fatet och köp en fatöppnare i brons. Genom att använda en tappkran när du ska hälla ut vätska från fatet så underlättar du hanteringen. Många av våra tappkranar klarar av att tappa ut vätska utan att fatet behöver resas upp. Då det oftast rör sig om stora mängder vätska när man hanterar fat så behöver tratten till fatet vara dimensionerad därefter. Våra fattrattar är dimensionerade korrekt och är enkla att montera.