Fatpallar

Skyddsutrustning hos Cowab

Skydda dig med rätt personskydd på arbetet

TILL SKYDDSUTRUSTNING

Uppsamlingspall till fatspill

Att hantera vätskor på korrekt sätt är mycket viktigt. Hantering av kemikalier är viktigt både från ett miljömässigt men också ett arbetsmiljömässigt perspektiv. IBC-behållare är större än traditionella fat och kräver större format på uppsamlingskärlet. Vi har både uppsamlingskärl för IBC-behållare för enkla och dubbla behållare.