Kemikalieförvaring

Skyddsutrustning hos Cowab

Skydda dig med rätt personskydd på arbetet

TILL SKYDDSUTRUSTNING

Förvaring av syror och baser

Om man jobbar med farliga kemikalier är det av yttersta vikt att man använder rätt utrustning för förvaring och hantering. Vi på Cowab har en lång historia av att sälja kemikaliehanteringsutrustning. Vi har ett stort sortiment av kemikalieskåp, säkerhetsskåp som är FM-klassade och brandavskiljande skåp. Genom att förvara kemikalierna är ett för det avsett skåp så kan du säkerställa att du förvarar vätskorna professionellt. Olika vätskor kräver olika typer av förvaring, ring våra experter så hjälper de dig. Finns det risk att vätskorna kan explodera, brand? Då behöver du ett speciellt skåp som kan klara av det. Försök estimera hur mycket du ska förvara, både idag och imorgon. Kemikalier måste alltid förvaras på ett säkert sätt och kan inte förvaras temporärt. Ta höjd genom att köpa ett skåp som rymmer det du behöver idag och imorgon. Ovan är några saker att tänka på när du ska förvara kemikalier, det finns många andra saker men oavsett vad måste man ha en plan för förvaringen annars kan olyckor med personskador förekomma.