Flakcykel och sparkcykel till lager och industri

Lagerutrymmen kan ofta vara väldigt stora och det kan vara svårt att transportera sig snabbt till fots. Genom att använda en sparkcykel så kan du på ett miljömässigt sätt transportera dig väldigt snabbt mellan A och B. En trehjulig sparkcykel är extra stadig. Genom att använda tre hjul istället för två så kan du lasta på mer last utan att tappa kontrollen över cykel. Många av våra sparkcyklar har ett flak installerat. Detta flak tål lättare last tex. kartonger och andra varor. Tänk på att om du behöver transportera tyngre gods rekommenderar vi en pallyft eller truck.

I sortimenter har vi också terminaldragtruckar med tillhörande vagn. Genom att använda en dragtruck på terminalen kan du enkelt och ergonomiskt transportera gods. Dragtruckar passar bland annat på lagret, flygplatsen, sjukhus m.m. där man behöver förflytta sig och eventuellt gods långa streckor.