Första Hjälpen

Skyddsutrustning hos Cowab

Skydda dig med rätt personskydd på arbetet

TILL SKYDDSUTRUSTNING

Första hjälpen-väskor och tavlor behövs i verkstad, lager och industrin

Enligt lag är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Detta innebär att en arbetsplats ska ha beredskap för första hjälpen samt arbeta förebyggande för att minska risken för olyckor. Det är viktigt att vara förberedd med rätt utrustning om det sker en arbetsplatsolycka. Säkerställ att du har minst en Första hjälpen-väska, och om byggnaden är stor med flera avdelningar behövs naturligtvis flera för att alltid ha det nära till hands. Vid arbete med farliga kemikalier krävs det i många fall att det finns en ögondusch i tät anslutning till arbetsstationen. Arbetsplatsen kan också ha ett medicinskåp som innehåller plåster och förband som komplement till Första hjälpen-tavlor.