Blädderblock

Användning för blädderblock

Blädderblock används vid presentation och för att skriva ner idéer och information i möten eller vid brainstorming. De används också flitigt i klassrum och på konstklasser.