Minska sjukfrånvaron med dessa ergonomiska åtgärder

En kvinna på ett lager som känner sig sig sjuk


Sjukfrånvaron i Sverige ökar, och med det följer stora kostnader för näringslivet och samhället – och inte minst huvudvärk för många tusen svenskar.

Det kommer alltid finns sjukfrånvaro, vi kan inte skydda oss mot influensa, förkylningar och andra infektionssjukdomar (även om god handhygien kan minska smittorisken).

För det enskilda företaget eller organisationen finns det dock mycket som kan göras för att minska såväl risken för olycksfall på arbetsplatsen som långtidsfrånvaro till följd av belastningsskador.

Det är lätt att förbise vardagliga handlingar som leder till lidande och skador över tid – eftersom vi inte ser effekterna i förväg.

| Läs också: De här 3 sakerna skapar den bästa arbetsplatsen »

Något så enkelt som att lyfta och bära föremål från A till B, snarare än att rulla iväg det på en vagn kan få konsekvenser. Dessa små val som görs under arbetsdagen ökar inte bara risken för arbetsolyckor utan tar också hårt på kroppen över tid.

När smärtan och problemen väl uppstått är det svårt att bli av med dem. Det är därför väsentligt att företaget tar en aktiv roll i arbetet med rutiner och medarbetarnas hälsa – och att det görs i alla delar av verksamheten.

transportera gods på rätt sätt

Så tänker man kring ergonomi i de fyra olika delarna av verksamheten

Bryt ner arbetsdagens olika moment efter vilka uppgifter som utförs, och identifiera vad som kan göras för att minska belastningen för dina medarbetare.

Tänk också på att det för varje punkt ska utarbetas rutiner och ges noggrann utbildning. Ergonomiska hjälpmedel som inte används alls eller som inte används på rätt sätt är slöseri med pengar, tid och utrymme.

Lyft & transport

Om det lyfts, flyttas och bärs på arbetsplatsen är det typiska områden där kroppen utsätts för onödiga belastningar. Detta är vanligt i många branscher – inom industrin, i verkstäder, butiker och lager bland annat – och det är aktiviteter som belastar både rygg, armar och ben.

Ett mål för verksamheten bör vara att minska den manuella hanteringen till ett absolut minimum och använda olika hjälpmedel för lyft och transport i arbetet. I en produktionshall eller i samband med paketering kan exempelvis en rullbana användas för att enkelt flytta varor utan att behöva bära dem.

Två män som jobbar vid ett rullband

För transport över längre sträckor finns olika typer av vagnar, och det som är så bra är att dessa också finns i många olika höjder och utföranden för att göra arbetet så ergonomiskt som möjligt. 

Vissa vagnar kan även fällas ihop när de inte används, vilket kan vara en fördel i trånga lokaler och utrymmen. Generellt sett är magasinkärror, bordsvagnar och andra transportvagnar inte särskilt dyra, och de är lätta att använda. Det gör dem till snabba och prisvärda åtgärder som gör stor skillnad för dina medarbetares hälsa över tid – dessutom minskar risken för olyckor.

Arbetsställning

När vi pratar om en bra arbetsställning menar vi inte bara att arbeta på rätt höjd, ha en ergonomisk stol och slappna av i axlarna. Det handlar också om avståndet till utrustning du ofta använder, repetitiva rörelser du utför och hjälpmedel du har tillgängliga.

Att jobba med höga axlar sliter även på nacken och armarna. Möjligheten att höja eller sänka det du arbetar med till en bra arbetshöjd kan vara helt nödvändigt för att ta hand om din hälsa. Ett bra exempel på hjälpmedel här är ett höj- och sänkbart arbetsbord.

Utrustning och tillbehör som används mycket ska helst vara så nära dig som möjligt för att minska antalet gånger du måste sträcka armen långt ut från kroppen för att få tag i det du behöver. Om du inte har plats för utrustningen i din närhet kan du eventuellt förvara den på bordsvagnar eller på en verktygstavla på hjul som du enkelt kan dra till dig.

Genom att observera arbetsflödet kan du identifiera områden som orsakar onödig belastning, och skaffa rätt hjälpmedel – och bra rutiner – för att ni ska kunna arbeta på ett bättre sätt.

| Läs också: Ska du anställa personal? Undvik dessa misstag vid rekryteringen »

Arbetsmiljö

Med arbetsmiljö menar vi (i detta sammanhang) olika fysiska aspekter av miljön vi arbetar i, till exempel golvet vi står på, sträckor vi måste tillryggalägga, ljud och ljus.

I många fabriker, produktionsanläggningar och verkstäder arbetar man direkt på ett betonggolv. Det är en mycket hård yta som kan skada knän, ben och rygg. Därför bör åtgärder vidtas för att minska belastningen på kroppen.

Det gör man enklast med hjälp av bra arbetsskor och avlastningsmattor. Är avstånden mellan arbetsstationer stora bör man överväga sparkcyklar eller liknande för att göra det enklare och snabbare för dina medarbetare att ta sig fram.

Du kanske inte direkt tänker på ljud och ljus när du hör ordet ”ergonomi”. Buller kan både leda till hörselskador och minskad koncentration, vilket ökar risken för olyckor och misstag i arbetet. Dålig belysning kan göra att du måste arbeta i en dålig arbetsställning för att se bättre, att du anstränger och tröttar ut både ögon och nacke samt att du kan utveckla huvudvärk eller migrän.

Den fysiska arbetsmiljön ska därför i möjligaste mån anpassas för den enskilde medarbetaren, så att det blir säkrare och bättre att arbeta.

Arbetstid & arbetsfördelning

Hur arbetet fördelas och vilka rotationer som används kan ha stor påverkan på individens hälsa. Om du till exempel arbetar i en fabrik kommer rotation av arbetsuppgifterna oftare leda till variation och på så sätt minska risken för belastningsskador.

Att införliva regelbundna korta pauser kan vara fördelaktigt i ett antal branscher. Om du har möjlighet kan du även överväga att erbjuda skonsamma övningar med en instruktör några minuter varje dag. Detta ger ett bra avbrott i arbetet, minskar stress och ökar medvetenheten om den egna hälsan.

När vi pratar om stress: stress kan vara väldigt negativt för både fysisk och psykisk hälsa.

Att ge tydlig information om vem som ska utföra vilka uppgifter samt att kolla med dina medarbetare om hur de upplever arbetsbelastningen och arbetsdagen är viktigt verktyg för att skapa en förutsägbar och hanterbar vardag.

Fler åtgärder för bättre hälsa

Utöver punkterna vi gått igenom ovan kan du som arbetsgivare även erbjuda träning, under eller utanför arbetstid, som ytterligare en åtgärd för att förbättra dina anställdas hälsa. En annan möjlighet är att ordna regelbunden behandling hos sjukgymnast, både som förebyggande åtgärd och för att tidigt fånga upp eventuella problem.

Det viktigaste är att tänka holistiskt och långsiktigt när man arbetar med sjukfrånvaro och hälsa. Friska medarbetare som arbetar på ett ergonomiskt sätt har betydligt lägre risk att utveckla smärta och belastningsskador, vilket är en win-win för både den enskilde medarbetaren och företaget!

| Läs också: Behöver man rengöra rostfritt stål? »

Få våra bästa tips direkt till inkorgen

Få nya bloggartiklar med tips kring hur du kan effektivisera och säkra din verksamhet. Var samtidigt först med att få aktuella erbjudanden.
Ange e-postadress
Please wait...
Det är helt gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta prenumerationen genom länk i nyhetsbrevet.