Det farliga ljudet - 9 sätt att minska bullret på arbetsplatsen


Under en dag hör vi många olika ljud: Vissa är låga, andra är höga, vissa ljud hör vi bara under en kort period medan andra kvarstår över tid. Det kan vara musik från radion, trafikljud, tangentbordstryckningar eller högt maskinljud.

Buller är oönskat ljud, oavsett om det bara är störande eller så högt att det är skadligt. Vi tror ofta att skadligt buller är det som orsakar hörselnedsättning, men buller kan vara farligt även på andra sätt.

Det kan överrösta varningsljud, göra dig stressad och öka risken att göra misstag. Buller kan göra det svårt att koncentrera sig och till och med orsaka högre blodtryck.

| Läs också: Den ultimata guiden: Så väljer du en ergonomisk kontorsstol perfekt för dig» 

När är buller skadligt?

Du har kanske upplevt ett ljud som var så högt att det gjorde ont, och det är knappast förvånande att sådant ljud kan leda till hörselskador. Men också mycket lägre ljud än så kan skada din hörsel, speciellt om det kvarstår över tid.

För att kunna säga något objektivt om ljud mäter vi ljudnivån i decibel (dB). 0 dB är den lägsta nivå vi kan uppfatta, en mygga har en decibelnivå på 10. Ett normalt samtal ligger på 60-70 dB medan en tryckluftsborr som man hör på tio meters avstånd ligger på 95 dB.

En decibelskala fungerar inte som man kan tro, det är inte så att en decibelnivå på 20 är dubbelt så hög som decibel 10. Däremot ökar decibelnivån med 3 när man fördubblar ljudet, så det dubble av decibel 10 är decibel 13.

Du kan få hörselskador redan vid 80 dB om detta brus varar länge. Det är därför viktigt att göra vad man kan för att minska buller, särskilt på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens ansvar för buller i arbetet

Olika regler gäller beroende på vilken bransch du arbetar i. Exempelvis accepteras högre buller om du arbetar inom industrin (85 dB) jämfört med om du arbetar på lager (70 dB) eller kontor (55 dB).

Om det finns risk för att de anställda utsätts för högre buller än vad som är tillåtet ska arbetsgivaren tillhandahålla bullermätningar. Det är även arbetsgivarens ansvar att skydda de anställda mot bullerrelaterade hälsoskador, så om bullret överstiger tillåtna gränsvärden måste åtgärder vidtas för att minska det.

Dessutom ska arbetsgivaren tillhandahålla hälsoundersökningar inklusive hörselkontroll för anställda som utsätts för en genomsnittlig bullerbelastning på mer än 80 dB. Även om du upplever ett ljudtryck över 130dB bör du göra en hälsoundersökning. Om läkaren upptäcker att du har en begynnande hörselskada ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att förhindra ytterligare skador.

| Läs också: Så får du en ergonomisk arbetsställning vid arbetsbänken» 

Bullerskärmning - Så här gör du

Ta bort orsaken till bruset: Den mest effektiva åtgärden är alltid att ta bort källan till bruset. Det kan handla om att byta ut bullriga maskiner med tystare maskiner, eller att flytta källan till bullret bort från där anställda befinner sig.

Bygg in bullret: Det är naturligtvis inte alltid möjligt att ta bort källan till bullret, det kan vara så att arbetare måste arbeta med maskiner och utrustning som orsakar mycket buller.

Då bör man alltid kontrollera om det går att bygga in bullerkällan, eller åtminstone placera de så att den är till minsta möjliga olägenhet. Arbetsgivaren ska tillhandahålla hörselskydd om den genomsnittliga ljudnivån överstiger 80 dB, och hörselskydd är obligatoriskt när nivån är över 85 dB).

Skapa bullerzoner: Skapa gärna zoner på arbetsplatsen för olika typer av arbete så att så få anställda som möjligt utsätts för ihållande högt ljud. Om det inte är praktiskt att separera zonerna med dörrar kan till exempel plastdraperi hjälpa till att minska bullret.

Säkerställ bra underhåll av maskiner och utrustning: Rätt användning och bra underhåll gör att allt fungerar som det ska, är välsmord och att det inte blir "slack" i inredning, utrustning och maskiner så att det orsakar onödigt oljud.

Sätt upp skärmväggar: Skärmväggar finns i många olika varianter och storlekar, och är praktiska där det inte är praktiskt möjligt att sätta upp vanliga väggar. Du kan välja skärmväggar både med och utan hjul, samt skärmväggar som kan fästas på skrivbordet.

Använd ljudabsorbenter: En ljudabsorbent minskar buller och ger bättre akustik. Dessa finns både som separata paneler man kan hänga på väggen och i hörn, liksom det finns skärmväggar som har en ljuddämpande funktion. Även andra textilier som mattor och gardiner har en ljuddämpande effekt.

Överväg en avlastningsmatta: En avlastningsmatta gör det inte bara bekvämare att stå och arbeta. Det minskar också ljudet och ljudet av tunga föremål som faller på den. Mattor och mattgolv minskar också buller från steg eller rullande hjul från vagnar och stolar.

Välj arbetsbänk med ljuddämpning: Arbetar du i verkstad och industri använder du säkert en arbetsbänk. Om du arbetar med tunga föremål eller metallföremål kan det snabbt bli väldigt bullrigt. Väljer du en arbetsbänk med vinylbordsskiva är detta en mjukare yta än till exempel stål, laminat eller trä.

Det finns även arbetsbänkar med skyddsmatta inbyggd i bordsskivan. Detta både skyddar föremålen du arbetar med, samtidigt som du minskar bruset.

Använd skyddsmattor: En skyddsmatta är gjord av gummi och kan vanligtvis skäras till. Dessa är bra både i servicebilar, lådor, förvaringshyllor och maskiner samt på vagnar och arbetsbord för att skydda föremål och minska buller.

Det är viktigt att tänka på ljuddämpning när du köper ny utrustning, samt när den byggs nytt eller byggs om i lokalerna. Ju mindre buller de anställda utsätts för, desto mindre risk är det för både hörselskador och olyckor. Dessutom gör buller det lättare att tappa koncentrationen, så bra bullerhantering ger bättre effektivitet för företaget.

Få våra bästa tips direkt till inkorgen

Få nya bloggartiklar med tips kring hur du kan effektivisera och säkra din verksamhet. Var samtidigt först med att få aktuella erbjudanden.
Ange e-postadress
Det är helt gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta prenumerationen genom länk i nyhetsbrevet.