Konsekvenser av arbetsrelaterad stress – så kan den förebyggas

 

Alla kan uppleva stress då och då utan att det får negativa konsekvenser för hälsan. Men arbetsrelaterad stress har en betydande inverkan på individens hälsa och kan dessutom leda till många negativa konsekvenser för arbetsplatsen. Ökad sjukfrånvaro, sämre resultat och ett större antal olyckor och skador är några av konsekvenserna som kan tillkomma och det kan leda till stora ekonomiska förluster.

Om anställda upplever negativ stress på jobbet är det viktigt att inte se de anställda som problemet. Arbetsrelaterad stress beror ofta på hur arbetsuppgifter fördelas eller organiseras, därför behöver man lösa det problemet först.

 

| Läs också: 5 tips för att samarbeta bättre på jobbet »

Vad är stress?

Stress är en reaktion på fysiskt eller psykisk inflytande. Det varierar därför mycket från person till person hur mycket stress vi upplever i olika situationer baserat på våra egna antaganden.

När vi är stressade går kroppen i nödläge, pulsen ökar och olika hormoner och ämnen frigörs och skickas ut i blodomloppet. Du blir mer fokuserad och går in i ett slags "springa eller slåss"-läge. I de flesta fall när du är stressad tänker du inte på detta eftersom du inte nödvändigtvis upplever att du befinner dig i en farlig situation, men kroppens stressreaktion är ett svar på någon form av fara. Detta kan vara användbart i situationer där du måste agera snabbt under en relativt kort tidsperiod. Om kroppen å andra sidan ofta ställs i detta nödläge är stress inte längre ett hjälpmedel, utan kan istället göra oss sjuka.

Långvarig stress ökar risken för bland annat posttraumatisk stressyndrom (PTSD), hjärt-kärlsjukdom, depression och ångest. Därför är det mycket viktigt att du gör vad du kan på arbetsplatsen för att minska orsakerna till stress.

Risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar minskas med upp till 30% om arbetsrelaterade stressfaktorer minskas eller elimineras.


| Läs också: Effektiv förvaring - Upptäck nya utrymmen och mer plats »

Riskfaktorer för arbetsrelaterad stress

 • Brist på inflytande på det dagliga arbetet
 • För stor arbetsbelastning
 • Brist på medverkan i beslut som påverkar den anställde
 • Dålig kommunikation och planering   
 • Konflikter på arbetsplatsen
 • Otillräcklig arbetsbeskrivning
 • Trakassering och mobbing
 • Organisationsförändringar, särskilt när dessa hanteras på ett rörigt sätt

Förebyggande och hantering av stress

Att förstå vad stress är, vad det gör med kroppen och känna igen när det uppstår är en bra start för att kunna ta kontroll över situationen. Stöttning och uppmuntring av chefer och kollegor hjälper både med hantering och förebyggning av stress.

Det är orsakerna till stressreaktionen som först och främst måste hanteras. På många sätt beror stressreaktioner på en känsla av att inte klara av sina arbetsuppgifter. Kan man som arbetsgivare ordna så att de anställda har frihet under ansvar är mycket redan gjort.

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren identifierar möjliga källor till stress på jobbet och genomför åtgärder. Det som är viktigt i detta arbete är att inkludera de anställda i denna process, eftersom de vet bäst vad i det dagliga arbetet som initierar den negativa stressen. Som anställd är det också viktigt att säga om du upplever att arbetsdagarna är överväldigande istället för att hela tiden känna att du inte hinner med.  

 

Åtgärderna varierar beroende på situationen på din specifika arbetsplats, men de kan inkludera:

 • Bättre kurser och utbildning
 • Klargörande av roller och ansvarsområden, eventuellt omfördelning av uppgifter
 • Genomgång av processer och hur olika situationer ska hanteras
 • Öka medvetenheten runt kommunikation och förstå hur man kan förebygga konflikter
 • Förbättra informationsflöden och säkerställ förutsägbarhet på jobbet

 

Att känna att man är kompetent för arbetsrollen ger motivation, vilket är bra för både individens välbefinnande och företagets produktivitet. Om du upplever att du behärskar det dagliga arbetet är det ofta lättare att tåla att ha mycket att göra, särskilt om du upplever förtroende och stöd från dina kollegor.

 

Källa:

Arbetsmiljöverket

Få våra bästa tips direkt till inkorgen

Få nya bloggartiklar med tips kring hur du kan effektivisera och säkra din verksamhet. Var samtidigt först med att få aktuella erbjudanden.
Ange e-postadress
Det är helt gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta prenumerationen genom länk i nyhetsbrevet.