7 enkla saker du kan göra för en bättre arbetsmiljö


Trivs du på jobbet? Då har du antagligen goda och bra kollegor. Även om det är många faktorer som bidrar till en bra eller dålig arbetsmiljö så svarar de flesta som trivs på jobbet att kollegorna är den viktigaste faktorn till en trivsam arbetsplats.

Det betyder att du som kollega har stor påverkan och betydelse för hur ni har det på arbetsplatsen.

Självklart finns andra faktorer som är arbetsgivarens ansvar att få på plats; det kan till exempel vara lön, trygghet på jobbet och den fysiska arbetsmiljön. Arbetsgivare kan säkerställa ett bra inomhusklimat, att arbetsplatsen är städad, att lokalerna är anpassade för arbetet och att rätt hjälpmedel finns på plats, vare sig det handlar om högkvalitativa pallyftare, elektriska höj- och sänkbara skrivbord eller ergonomiska kontorsstolar.

| Läs också: Rätt lyftteknik för en frisk kropp – så här lyfter du » 

Den positiva arbetsmiljön

En arbetsmiljö som uppfattas som bra ökar medarbetarnas nöjdhet med upp till 33% visar studier från Deloitte. Även om det är helt naturligt att anställda väljer att leta nya eller andra jobb kan en positiv arbetsmiljö reducera den så kallade ”genomströmningen” av anställda med upp till 58%.

Att slippa rekrytera och lära upp nyanställda sparar inte bara tid och pengar, det ger också en mer stabil arbetsmiljö.

På företag där de anställda trivs på jobbet är omsättningen vanligtvis 33% högre jämfört med verksamheter med en sämre företagskultur. Därför kan det vara värt att lägga tid och energi på att skapa en god arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat – det blir även mycket trevligare för alla att vara jobbet.

Så kan du bidra till en bättre arbetsmiljö

Du har större påverkan på arbetsmiljön än du tror – och de flesta åtgärder du kan vidta för att bidra till att alla ska trivas bättre på jobbet behöver vara svåra eller komplicerade. Först och främst är det viktigt att vara medveten om vad du tar med dig i jobbet och hur du kommunicerar med andra.

1. Visa omtanke

Säg hej till dina kollegor och fråga hur de mår. Att visa intresse för andra, för vad de gjort i helgen och vad som är viktigt för dem kostar lite, men ger mycket tillbaka. Att känna att man blir sedd och att man har betydelse är viktigt för alla oavsett ålder.

2. Var pålitlig

Att vara en kollega som andra kan lita på har stor betydelse för arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om att när du sagt att du ska göra något, så kommer det att göras. Eller att du undviker att vara den som alltid kommer sent till jobbet – något som annars kan skapa en del missnöje och kan göra att dina kollegor ofta får ta hand om dina uppgifter utöver sina egna.

3. Visa igenkänning

Beröm dina kollegor när du har möjlighet, både direkt till dem och om dem. Det finns många saker man kan ge komplimanger för – man måste bara komma ihåg att göra det. Komplimanger kan handla om allt från egenskaper du värdesätter hos någon till en konkret uppgift en kollega löst på ett bra sätt.

4. Säg tack

Genom att hjälpa varnadra skapasa en god företagskultur, samtidigt som det gynnar både verksamheten och kunderna. Säg tack när en kollega gör något för dig. Du visar att du värdesätter en kollegas bidrag och att de tog sig tid att hjälpa dig genom att säga tack.

5. Var inkluderande

På en arbetsplats har man gärna olika typer av människor ochpersonligeheter – vissa är väldigt utåtriktade medan andra är raka motsatsen. Detta kan leda till att de som inte vanligtvis tar ledningen eller talar högst inte kommer syas eller höras. Märker du att någon hamnar lite utanför vänd dig till dem, be om deras råd och åsikter så att de för tid och utrymme att bidra.

6. Erbjud hjälp

Kan du göra något för att dina kollegors arbetsvardag ska bli enklare? Kanske gäller det att visa hur något ska göras, eller att ge avlastning när dina kollegor har mycket att göra. Vissa kommer själv ta initiativet och be om hjälp medan andra inte kommer göras det. Om du tror att någon kan behöva en hjälpande hand är det trevligt att fråga om du kan hjälpa dem – då har de själva möjligheten att tacka ja eller nej.

| Läs också: Kastar du bort tid? Kom igång med effektiva möten » 

7. Fundera över hur du pratar och skriver

Kommunkation kan vara komplicerad och kan ibland leda till missförstånd eller missnöje. Du bör vara medveten om de ord du använder och hur du talar till andra. Kom ihåg att skriftlig kommunikation kan framstå som «hårdare» än du hade tänkt, så att vara uppmärksam på hur du formulerar dig i skrift är en god vana.

Punkterna som presenterats ovan beror mycket på vad du säger, men kom ihåg att även vad du gör påverkar välbefinnandet. Enkla saker som att städa efter sig och hjälpa till att hålla den fysiska arbetsmiljön trevlig för alla är definitivt något som också bidrar positivt till arbetsmiljön.

Få våra bästa tips direkt till inkorgen

Få nya bloggartiklar med tips kring hur du kan effektivisera och säkra din verksamhet. Var samtidigt först med att få aktuella erbjudanden.
Ange e-postadress
Det är helt gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta prenumerationen genom länk i nyhetsbrevet.