Källsortering

Entremattor hos Cowab

Slitstarka entremattor till arbetsplatsen

KÖP HÄR

Källsortering och återvinning på jobbet

Idag är det mer eller mindre krav på att en arbetsplats kan källsortera sitt avfall och vid tex. nybyggnation har det tagit fram nya regler där det krävs att det finns plats för källsortering tex. i köket. Källsortering av avfall måste vara enkelt och det måste tydligt stå var man ska lägga olika avfall. Det kan tex. vara mycket praktiskt att ha ett källsorteringskärl med färgmarkeringar på kärlet så att personalen vet var man ska slänga vissa typer av skräp.

Varje kommun bestämmer själv vilka tjänster som ska erbjudas och variationen är stor. Som företag och privatperson finns det dock mycket man kan göra själv. När det gäller vanligt avfall så kan det grovt delas in i:
Förpackningar
Tidningar
Elektronikavfall
Läkemedel
Matavfall
Farligt avfall

Varje del behöver hanteras på ett bestämt sätt, vilket bestäms som sagt av kommunen och du hittar informationen på kommunens hemsida. För att förenkla källsorteringen och sopsorteringen så har Cowab ett stort utbud av källsorteringskärl och annan utrustning som underlättar vid källsortering. Beställ enkelt online eller ring någon av våra experter.