Hur ditt företag kan göra mer miljömedvetna val

Hur ditt företag kan göra mer miljömedvetna val


Det är få frågor som diskuteras så flitigt som klimatfrågan och hur den globala uppvärmningen påverkar oss. Samtidigt ökar intresset för klimatarbete hos privatpersoner, och företag börjar göra mer miljömedvetna val. Men ännu finns en det rum för förbättring! Vikten av att företag börjar tänka grönt och klimatsmart är stor eftersom de kan åstadkomma den största förändringen – med både små och stora medel.  

Vad gör du för att värna om miljön och klimatet? Ett första steg till ett hållbart och miljömedvetet företag är att se över hur klimat- och miljösituationen ser ut idag. Efter det kan du få en idé på vad du kan göra och sätta upp realistiska mål för ditt miljöarbete. För att ge dig lite hjälp på traven presenterar vi därför några tips på klimatsmarta val! 

7 tips för ett mer miljövänligt företag

Hur blir man mer miljövänlig? Att börja leva grönt och göra miljömedvetna val på arbetsplatsen behöver inte alltid vara komplicerat eller kännas överväldigande. Oavsett om du driver eller arbetar på ett stort eller litet företag finns en del saker du kan göra för att gå mot en klimatsmart verksamhet. Här nedan kommer vi med några tips för hur ditt företag kan bli mer miljövänligt.

1. Försök att dra ner på pappersförbrukningen

Allt som inte absolut behöver finnas på papper kan dokumenteras och skickas digitalt. Nyhetsbrev, reklam, orderbekräftelser och en massa annat skickas allt som oftast digitalt nuförtiden – man kan till och med få sina kvitton från matbutiker och liknande direkt till mejlen!

Tänk igenom i vilka situationer eller vilka delar av företaget pappersförbrukningen kan dras ner på för att bidra till en bättre miljö. Våra gröna, vackra skogar kommer tacka dig för allt papper du väljer att inte använda.

2. Förenkla källsorteringen

En av de kanske lättaste sakerna du kan göra för en miljövänlig arbetsplats är att satsa på källsortering och avfallshantering.

Det ska vara enkelt att sortera avfall – oavsett vilken typ av avfall det handlar och vilken mängd. Vi på Cowab har ett gäng olika lösningar för en fungerande källsortering.

I lunchrummet kanske enkla pedalhinkar eller ett källsorteringsskåp med tre lådor skulle passa? Du kan även bygga ihop din egen källsorteringsstation med hjälp av avfallsbehållare med olika färger för att markera vilket avfall som ska slängas var.
Källsortering


Hanterar du bygg- och anläggningsavfall och liknande behöver du förmodligen stora sopkärl och tippcontainrar. Även dessa finns i olika färger för att förenkla avfallshanteringen och sorteringen.


3. Uppmuntra till samåkning, kollektivtrafik eller cykling till jobbet

En av de största klimatbovarna är koldioxidutsläpp som orsakas av transport med bil och lastbil. Idag är det inte ovanligt att man tar bilen till jobbet för att det är bekvämt eller för att man har långt till jobbet. Men kan man göra något åt det? Svaret är: ja, det kan man!

Uppmuntra de som bor nära varandra eller ”på vägen” till jobbet att samåka. Inte nog med att det är ett mer miljömedvetet val som minskar klimatavtrycket – dina medarbetare kommer även sparar pengar!

Om möjligheten att åka kollektivt finns kan du även rekommendera det till dina medarbetare. Och för den som är hurtig kanske cykeln hade varit ett bra alternativ? Men se till så att den som tar cykeln till jobbet har någonstans att parkera den – ett klassiskt cykelställ eller ett cykelgarage kommer uppskattas!

4. Minska elförbrukningen

Att se över elförbrukningen kan vara bra ur en del olika synvinklar; du får en överblick över en del av företagets utgifter och du kan se hur energiförsörjningen ser ut. Det som också är bra är att du kan kapa en del kostnader och företaget kan värna om miljön med relativt enkla medel. Här kommer några energispartips du kan ta med dig.

- Byt till LED-lampor. En relativt enkel åtgärd som kommer göra skillnad för klimatet. LED-lampor må vara dyrare vid inköp men de har både längre livslängd och drar mindre energi än ”vanliga” lampor – vilket i sin tur gör att du kommer spara mer pengar i slutändan!

- Skaffa sensorstyrda lampor, vattenkranar och pappershållare/handtork. Med sensorstyrda lampor behöver du inte tänka på att själv släcka lampan eller grubbla över ifall du släckte på kontoret innan du gick hem. Lamporna släcks en stund efter att du lämnat rummet – smart va? Denna teknik kan också användas på toaletternas vattenkranar för att minska risken att vattnet lämnas rinnande. På det sättet sparar du både lite pengar, förbrukar mindre vatten och sparar lite av jordens resurser.

- Automatik avstängning för elektronik. Elektronik som står i strömsparläge under natten kommer fortfarande dra energi – om än ganska lite. Men du kan fortfarande spara in lite pengar och göra miljön en tjänst genom att antingen stänga av elektronik innan du går hem för dagen eller genom att skaffa automatisk avstängning eller en timer som bryter strömförsörjningen till elektronik under natten.

5. Återvinn & återanvänd

Använder ni pappmuggar och andra engångsartiklar på jobbet? Försök tänka om och ta hellre med din egen mugg eller skaffa vanliga kaffekoppar och en fungerande, energisnål diskmaskin. För dig som inte kan byta ut pappersmuggar finns återvinningsbara alternativ som, i och för sig, kostar lite mer – men de är bättre för miljön.

6. Undvik onödiga resor

En lite positiv sak pandemin har fört med sig är minskade antal resor i tjänsten. Nuförtiden kan vi sitta ner tillsammans för möten utan att behöva vara i samma rum, stad eller land – tack vare digitala hjälpmedel. Därför behöver vi inte resa i samma utsträckning som tidigare. Kan man fortsätta på den vägen och undvika ”onödiga” resor kommer koldioxidutsläppen minska, vilket vi vill för att behålla vår gröna planet!

Om resor är ett måste kan du se över vilka möjliga resalternativ som finns. Kanske kan du ta tåget istället för att flyga? För den som vill köra själv är elbil ett klimatsmart alternativ. Tänk också på att försöka planera in fler möten på samma resa om det går.

7. Välj gröna samarbetspartners och material

Den sista punkten på vår lista kanske är den tyngsta och svåraste att jobba med, men det är förmodligen den som kan göra störst skillnad för miljön. Om du har möjlighet välja lokalproducerade varor, miljövänliga material för produktion och tillverkning, miljömedvetna samarbetspartners och lokala leverantörer bör du ta chansen att jobba med dem.

Innan du väljer att byta leverantörer eller samarbetspartners ska du självklart kolla hur de själva jobbar med klimatfrågor och vad de gör för att värna om miljön. Detta bör du även kolla med potentiella nya samarbetspartners.

Med miljövänliga och miljömedvetna val kommer din verksamhet gå hand i hand med många kunders efterfrågan.

Bidrag för klimatarbeten och klimataktiveringsstöd

Visste du att du kan få bidrag för att installera en laddstolpe eller laddbox till elbil? För att öka chanserna att nå EU:s klimatmål finns en del olika bidrag och klimataktiveringsstöd att ansöka om. Dessa stöd är till för att alla företag – stora som små – ska kunna starta upp klimatarbeten och projekt för att styra verksamheten mot en grönare framtid och vardag!

Här nedan har vi listat några av de som finns att söka i Sverige. Du kan läsa mer om projekten genom att klicka på länkarna.


Fördelar med att bli grön

Att ställa om till en miljövänlig verksamhet kan vara lite mer kostsamt till en början. Och att köpa in eller tillverka klimatsmarta produkter – med alla steg i processen från råvaruhantering och produktion till packning och försäljning i åtanke – är dyrare. Du kanske även måste höja priset på dina varor eller tjänster, men fördelarna med ett grönt företagande och miljövänliga produkter väger tyngre.

Idag är allt fler villiga att betala lite mer för klimatsmarta, ekologiska och miljövänliga produkter. Det blir även vanligare att man väljer att göra affärer med miljömedvetna företag eftersom det leder till något bra för både köparen och miljön. Detta ska ses som en stor fördel och kanske ett argument för att göra ändringar mot mer hållbara val. Så, med en stabil och pålitlig miljöpolicy kommer du locka till dig fler kunder samtidigt som din verksamhet kommer fortsätta utvecklas och bidra till ett bättre klimat – och en grön framtid!

För att bevara vår planet för kommande generationer måste vi alla dra vårt strå till stacken. Alla miljöåtgärder, stora som små, kommer göra skillnad, och ju mer du kan och är villig att göra för att vår planet ska leva kvar är av stor vikt i det långa loppet. Har du fler tips på steg att ta mot en miljövänlig arbetsplats och klimatsmart arbete får du mer än gärna höra av dig till oss!