Den kompletta guiden: så planerar du ett nytt lager

Den kompletta guiden: så planerar du ett nytt lager


Oavsett om du ska bygga nytt eller bygga om ett befintligt lager – här får du experttipsen på vad du bör tänka på och hur du kan få det optimala lagret!

När man planerar ett lager involverar det ofta ett tankesätt som de flesta företag inte är vana vid. Det är, å andra sidan, ett gyllene tillfälle att få en LEAN (mycket flexibel och effektiv) lagerdrift, vilket kommer ge positiva effekter både för dina kunder, sättet företaget verkar på och inte minst på lönsamheten.

Låt oss börja!

Så får du en god överblick

Det kan verka övermäktigt att få allt på plats, men om man tar ett projektbaserat grepp och delar upp uppgifter i mindre delar blir det genast mer hanterbart.

Använd gärna planeringsverktyg som Trello, Asana eller Monday för en enkel överblick över vad som behöver göras och vem som ska göra det.

Vi delar upp projektet i fyra faser: introduktion, planering, genomförande och avslutning.

Inledningsfas – identifiera vilka uppgifter lagret ska lösa

Innan du ens kan börja fundera på hur lagret ska se ut, och vilken lagerutrustning du behöver, måste du få en god överblick över vilka utmaningar lagret ska lösa.

planering av lagret

Några av de vanligaste förbättringsområdena är:

Placering av utrustning

Idag kan utrustning eller olika arbetsstationer ligga långt ifrån varandra men användas tillsammans, då tvingas de anställda lägga onödig tid på att flytta mellan dem. Rätt placering av lagerinredning och annan utrustning är avgörande för ett få ett effektivt lager.

Placering av produkter

Enligt Pareto-principen kommer 80 % av rörelserna på lagret från 20 % av produkterna. Om dessa 20 % finns i ett lagerområde som ligger långt bort från andra zoner kommer det ta längre tid för dina medarbetare att placera, plocka och packa populära produkter som säljs snabbt.

Dåligt arbetsflöde och layout

Ett vanligt problem vid lagerhantering är att flaskhalsar uppstår, vilket gör att delar av processen stannar upp i kortare eller längre perioder. Om du övervinner dessa kan du förbättra lagrets effektivitet avsevärt.

| Läs också: Stor guide: Så väljer du rätt verkstadsinredning »

Mer lagringsutrymme

Ofta vill man ha ett nytt lager, eller organisera om det gamla, för att få plats med mer varor. Att välja rätt förvaringsutrustning som är anpassad till produkterna är därför en nyckelfaktor. Ett bra utnyttjande av det tillgängliga utrymmet är väsentligt både i förhållande till lagerutrymme och effektivitet.

Packning & förberedelse

Ibland behövs fler packstationer, andra gånger är det platsen eller layouten som behöver förbättras.

Fler portar

Antalet tillgängliga lagerportar påverkar både mottagning och avsändning av varor. Det hjälper inte att lagret hyperoptimerats om varorna inte kommer in eller ut i tid.

Fler lastzoner

En lastzon är det område där förberedda pallar och produkter placeras innan de lastas ombord för vidare transport. Liksom fallet med lastportarna krävs tillräckligt med lastzoner för att inte arbetsflödet ska påverkas eller stoppas.

Planeringsfas – specificerar vad som ska göras

När du fått en bra överblick över vad som är viktigt för dig är nästa steg i processen att planera vad som ska göras – och vem som ska göra det.

När vi arbetar med ett lagerprojekt åt en kund är det flera saker som ska kartläggas innan vi kommer med en rekommendation om layout eller lagerinredning. Exempel på dessa är:

Vilken yta finns tillgänglig

Lagrets storlek är naturligtvis det första som ska tas reda på. Detta inkluderar eventuella hinder såsom pelare och liknande som måste tas hänsyn till.

Fri takhöjd

Att utnyttja kapaciteten på höjden ger en mycket stor ökning av tillgängligt lagerutrymme. För att ta reda på hur höga pallställ eller förvaringsställ du kan ha behöver du känna till den fria takhöjden. Det handlar alltså om hur högt det är upp till eventuell ventilation, balkar eller liknande.

Vikt och höjd på pallarna (lastade)

När vi tar med vikten och höjden på de pallar du hanterar i beräkningen handlar det dels om säkerheten och att pallställen ska klara den belastning de ska bära upp.

Det handlar också om var bärbalkarna kan placeras för att minska onödigt tomt utrymme. På våra egentillverkade pallställ kan balkarna placeras med 50 mm intervall medan de hos de flesta leverantörer är 100 mm. Det gör att man kan få ett helt extra hyllplan och därför utnyttja lagret ännu bättre.

Observera att det måste finnas en säkerhetsmarginal till nästa balkpar på minst 75 mm.

Bredden på truck-gångarna

Beroende på vilken truck du har kommer det påverka hur breda gångarna mellan pallställen och lagerhyllorna måste vara. Vilken typ av pallar du förvarar och hanterar spelar också roll; är det EUR-pallar, skeppspallar eller har de andra specialmått?

På större lager är det normalt 3–3,5 meter mellan raderna av pallar, men använder du en handstaplare istället för truck kan du komma ner till ett avstånd på 2,2 meter.

Ergonomi – hur jobbar du?

Genom att underlätta så att arbetet kan utföras på ett så ergonomiskt sätt som möjligt minskar både risken för olyckor och sjukdom.

Om ni ofta plockar varor från pallställ kan till exempel utdragbara enheter eller industribyråer vara bra. Står du ofta och packar varor är en avlastningsmatta en nödvändighet för att spara rygg och ben – och med tillbehör som vagnar och bra förvaringslösningar skonar du kroppen från onödiga lyft.

Oavsett om du planerar ditt lager själv eller om du får hjälp av en leverantör måste det praktiska genomförandet ses över noggrant.

Kartlägg:

  • Vem eller vilka som är ansvariga och kontaktpersoner både hos dig och hos leverantörerna
  • När lagerinredning och utrustning kan levereras
  • Om det finns några hinder som försvårar leveransen (vägarbeten, tillträde osv.)
  • Om du har truckar som kan lossa hyllor och utrustning när det kommer
  • Om du måste hyra eller skaffa en saxlyft eller annan utrustning
  • Om du ska installera själv, anlita montörer eller använda leverantörens montörer

Kom ihåg: installatörerna och montörerna måste veta på vilken höjd varje bärbalk ska placeras.

När du är klar med planeringen bör du ha:

  • En ritning eller layout som visar vad som ska vara vart
  • En översikt över vilka pallställ, hyllor och utrustning du kommer köpa från vilken leverantör
  • En översikt över vem som ska göra vad
  • En tidsplan över när de olika delarna ska göras

Genomförandefas – förverkliga planerna

När planeringen är klar är det äntligen dags att sätta upp det nya lagret! Hur processen ser ut beror på flera faktorer kopplade till verksamheten. Börjar man bygga från tomma ark är det bara att följa arbetsplanen, men har man redan en fungerande verksamhet är det lite mer komplicerat.

I det fallet måste du antingen välja mellan att stoppa all produktion eller arbete under en period, snabbt plocka ner och montera upp det nya, eller ta processen stegvis så att du kan fortsätta vara i drift.

Det som blir avgörande är hur leveranserna sker, storleken på lagret, nödvändiga lagerkrav (exempelvis om produkterna ska kylas) och tid på året.

Även om det nya lagret kommer att göra det enklare och bättre för de anställda ska de lära sig en ny infrastruktur, vänja sig vid en ny layout samt lära sig hur ny utrustning fungerar. Genom att informera och inkludera dina medarbetare i hela processen kan det bidra till att säkerställa en smidig övergångsprocess.

Slutfas – utvärdera

När det nya lagret är klart och i drift är nästa steg att bedöma hur både processen gick samt hur väl det nya lagret fungerar. Dokumentera vad som gick bra och vad som har förbättringspotential – och se till att denna information finns tillgänglig inför eventuella framtida lagerprojekt.

I planeringsfasen kanske du identifierat förvaringslösningar och önskemål som var för stora för just detta projekt, orealistiska inom tidsramen eller inte inom budget. När du har gjort utvärderingarna av projektet är det ett bra tillfälle att dra nytta av lärdomarna för att planera för företagets fortsatta tillväxt och expansion.

Behöver du bygga om eller bygga ett nytt lager men har svårt att komma igång? Kontakta gärna våra specialister – de hjälper dig mer än gärna!

Få våra bästa tips direkt till inkorgen

Få nya bloggartiklar med tips kring hur du kan effektivisera och säkra din verksamhet. Var samtidigt först med att få aktuella erbjudanden.
Ange e-postadress
Vänta...
Det är helt gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta prenumerationen genom länk i nyhetsbrevet.