Guide: Välj rätt tippcontainer för enkel materialhantering

Guide: Välj rätt tippcontainer för enkel materialhantering

En tippcontainer är en mycket praktisk container av stål för hantering av avfall och material för återvinning. Avfallscontainers finns i många storlekar, former och färger. Därför har vi sammanställt den här guiden för att göra det lättare för dig att välja rätt sopcontainer för ditt användningsområde.

1. Kartlägg behov och användningsområden

Oavsett om du ska använda containern som en sopcontainer, för källsortering eller för materiallagring, finns det ett antal punkter som du bör tänka på innan du väljer din stålcontainer. Det viktigaste är naturligtvis att överväga vad du ska använda tippcontainern till, men också om ditt behov kan förändras på lång sikt.

Våra behov av material och utrustning tenderar att förändras över tid, i takt med nya produktionstekniker, förändrad efterfrågan, innovation och nya regelverk. Tänk därför inte bara på vad du kommer att behöva idag, utan helst även om fem år framöver.

På det sättet kommer du att kunna göra ett bra inköp idag som kommer att göra nytta i många år framöver, vilket är bra för både miljön och ekonomin.

2. Hitta rätt storlek på tippcontainern

Att storleken på behållaren är rätt är ofta viktigare än du tror. Den måste inte bara anpassas till användningsbehovet, den måste också kunna hanteras i lokalen eller området och med tillgängliga lyfthjälpmedel. Om du har en extern part som hanterar avfallshanteringen åt dig så bör du också se till att behållaren uppfyller deras regler och förutsättningar.

Tänk på att en avfallscontainer minst måste kunna rymma allt avfall eller material som produceras under ett arbetspass så att arbetsflödet blir så effektivt som möjligt. Extra tömning av containern kan vara kostsamma avbrott, vilket också kan störa och begränsa annan drift.

Tipplådan får inte heller vara för stor, eftersom den tar värdefullt utrymme och kanske inte går igenom dörröppningar och andra smala passager. Du bör därför göra en beräkning av mängden material som ska förvaras under en viss tidsperiod och lägga till cirka 20% extra volym för att möta förändringar i kapacitetsbehovet.

Vi upplever att kunder oftare väljer en för liten container än en för stor.
Håkan, Cowab
Liten tippcontainer 150 liter Cowab

På Cowab upplever vi att kunder oftare väljer en för liten container än en för stor. Detta beror helt enkelt på att det är svårt att föreställa sig hur mycket exempelvis 600 liter är.

Vår minsta container rymmer 150 liter, och även om 150 liter låter mycket, kan du se på bilden här att detta är en mycket liten tippcontainer som är lämplig för små mängder avfall, som spån, flis och liknande. Om du har lite utrymme men behöver källsortera kan du till exempel använda flera 150-liters sopcontainers i olika färger.

Vi erbjuder tippcontainers upp till 3000 liter, men vår mest populära storlek är 600 liter - en användbar container med många användningsområden. Om du inte hittar storleken eller formen du behöver för att kunna jobba som bäst så kontakta oss och så löser vi det tillsammans.

3. Välj rätt typ av tippcontainer

Även om de flesta väljer den traditionella tipplådan kan det vara värt att veta att det finns andra typer som kan vara mer lämpliga för din användning.


Traditionell tippcontainer

Den mest populära containern har höga väggar där väggen på framsidan är ordentligt sluttande. Denna avfallscontainer har ett mycket brett användningsområde för många branscher och används för förvaring, avfallshantering och källsortering.

Dessa tippcontainrar kan utrustas med lock, vilket är att föredra om behållaren ska förvaras utomhus eller innehåller material som avger mycket damm eller lukt.

De flesta traditionella tippcontainrarna är utrustade med en automatisk tömningsfunktion. Tipp- och tömningsmekanismen aktiveras när containerns front träffar en större container eller liknande så att tryckplattan vid fronten trycks in. Konstruktionen ger ökad säkerhet eftersom containern inte kan glida av truckgafflarna och när tryckplattan skjuts ut igen återgår tippcontainern också till utgångspositionen.

För bästa resultat är det fördelaktigt om tippcontainern är full när den töms. Den är för övrigt också utrustad med ett handtag för manuell tippning vid behov.


Låg tippcontainer

En lågbyggd tipplåda har lägre väggar och kan med fördel användas där containern ska placeras under eller direkt vid utkastet från en maskin, till exempel. Den är också väl lämpad för hantering av extra tungt gods som inte kan lyftas högre.

Den låga konstruktionen ger dig en bra sikt över innehållet och lådan töms med en motviktstruck. Om du utrustar behållaren med ben eller distansklossar kan du också tömma den med en stödbenstruck och staplare.

Bottentömmande container

En bottentömmande sopcontainer har lika höga väggar på alla sidor och töms genom att containerns botten öppnas efter att containern har hissats upp ovanför tömningsstället. Den fylls genom mindre öppningar på sidorna och levereras med eller utan lock.

Tömning ska göras med en motviktstruck, stödbenstruck eller traktor med gafflar, men den kan flyttas med en vanlig truck.

En bottentömmande container är särskilt praktisk om behovet för containers varierar, eftersom dessa kan staplas ovanpå varandra för att spara utrymme.

Bottentömmande container Cowab

Tippcontainer med hjul

De flesta avfallscontainrarna kan utrustas med hjul så att de kan rullas och flyttas kortare sträckor, t.ex. vid byte av tipplåda och inför tömning.

 

4. Färgval för din tömningsbehållare

Den mest populära färgen för avfallscontainer är blå, och därför har vi sett till att lagerföra dessa så att vi kan erbjuda en mycket kort leveranstid på dem. Om du behöver fler avfallsbehållare kan det dock vara förnuftigt att köpa dem i olika färger. Detta kommer att göra källsortering och annan sortering mycket enklare, och även om du kanske inte har det behovet idag så kan det uppstå i framtiden.

På Cowab erbjuder vi tippcontainers i flera olika färger, allt för att det ska vara enkelt för dig att skapa ett effektivt system för hantering av material och avfall. Färgerna vi erbjuder som standard är blå, grå, brun,  grön, gul, vit, orange, röd och svart. Vid beställning av flera containers kan du även få dem i valfri RAL-färg.

Tippcontainer olika färger Cowab

5. Hållbarhet och underhåll av tippcontainer

Vanligtvis är tipplådorna gjorda av lackat stål. De tål de flesta material och är lämpliga för mångsidig användning och kan lätt målas om vid större repor och liknande för att motverka rostangrepp.

Om avfallscontainern ska användas i mer krävande miljöer med till exempel salter och kemikalier, rekommenderar vi en container av rostfritt stål.

Vi hoppas att den här guiden har varit till hjälp för att få reda på vilken tippcontainer som är rätt för dig, men om du behöver mer vägledning är du alltid välkommen att kontakta oss.