Möjligheterna har aldrig varit större

Möjligheterna har aldrig varit större


Utmaningar och möjligheter för företag i oroliga tider

Möjligheterna har aldrig varit större, säger Håkan von Uckermann, Country Manager på Cowab AB. I en värld och en marknad som är långt mer instabil än vi blivit vana vid de senaste åren är han ändå vid gott mod.

Jag är en optimist som alltid tror på en positiv konsekvens av allt som händer

– Den ekonomiska verklighet vi lever i idag är väl egentligen ingen överraskning för någon. Vi har levt och investerat med subventioner av en ohälsosamt låg ränta. Att det sedan, efter en pandemi, skulle bryta ut krig med efterföljande energikris hade ingen kunnat förutspå.

Han ser att många företag inom Cowabs kundkategori har gjort hemläxan och tagit bra investeringar med sund finansiering, samt att de lever på marginaler som kan klara relativt stora fluktuationer.

– Så, det som för många varit ett stort orosmoln har snarare blivit en övergående regnskur. Och jag är en optimist som alltid tror på en positiv konsekvens av allt som händer, fortsätter Håkan. I detta fall tror jag att vi, gällande produktion och efterfrågan, kommer skapa en större långsiktighet i både ekonomisk och klimatmässig hållbarhet.

Så påverkas företag av det rådande världsläget

Världsläget till trots – med covid-19, krig i Ukraina, skenande elpriser och kraftigt ökade kostnader för såväl transporter som produktinköp och råmaterial för egentillverkning – har Cowab hittat en fungerande modell för prisjusteringar mot marknaden. Vi har lyckats bibehålla efterfrågan samtidigt som vi sett över sina kostnader och övervägt hur marginalerna ska utnyttjas till kundernas fördel.

På frågan om det finns branscher som kan klara sig bättre än andra svarar Håkan:

– Alla branscher som redan gjort omställningen och anpassat produktion och kostnader mot den gröna näringen kommer klara sig bra då efterfrågan ständigt ökar och även kommer subventioneras till viss del.

Eftersom transportsektorn har bakomliggande lagkrav och långa leverantörsled som kan generaliseras tror han att landets basindustri kommer klara sig relativt bra. Om företag dessutom väljer att regionalisera och flytta hem sin produktion och slutprodukt borde det ge positiva effekter – särskilt för branscher inom tillverkning.

Några orosmoln

Med den industriella utveckling vi befinner oss i idag kommer vi möta helt nya kompetenskrav

– Just nu fokuserar vi mycket på att säkerställa en enhetlig, hög kvalitetsnivå och specialupplevelse kring hela vårt erbjudande av produkter, kompetens, tjänster, leverans och garanti, säger Håkan. Den största utmaningen är att få samarbetspartners och leverantörer att anamma företagets kultur, vilket andra e-handelsföretag säkert också känner igen sig i.

Inom industrin, där många av Cowabs kärnkunder finns, ligger vissa problem utanför den egna sfären av påverkan – alltså sådant som inte styrs av industrin själv. Ett av de största orosmolnen rör långsiktig kompetensförsörjning samt strukturen mellan näringslivet och utbildningsväsendet. Där finns dock stor förbättringspotential.

– Med den industriella utveckling vi befinner oss i idag kommer vi möta helt nya kompetenskrav, och traditionella medarbetare inom produktion närmar sig alltmer ingenjörer. Kan vi inom näringslivet i allmänhet och förädlingsindustrin, i synnerhet, kroka arm och samarbeta för att visa hur attraktivt det är att arbeta inom den moderna industrin kan vi hitta en möjlig lösning.

Vi har haft lite tur

Dessa utmaningar riskerar att drabba andra branscher, såsom bygg- och transportindustrin – och för många företag har det även uppstått stora problem med allt från containerbrist till covid-19 och krig.

– Vi har haft lite tur här då vi, av kvalitets- och klimatskäl, valt att omfördela våra inköp med fokus på leverantörer inom Norden och norra Europa redan innan allt detta började. Det här arbetet fortgår men jag tror att vi, i volymefterfrågan, kommer stöta på nya utmaningar här tillsammans med andra bolag som vill regionalisera sin verksamhet.

Skandinaviska företag i världen

Skandinaviska produkter tillverkas ofta med stor hänsyn och höga krav på klimatpåverkan och mänskliga rättigheter, vilket gör att det pratas gott om Skandinavien i många delar av världen. Just den höga kvaliteten och designen kopplat till produkternas funktion uppskattas. Även sättet skandinaviska bolag drivs, med platta organisationer och korta beslutsvägar, tror han bidrar till det goda ryktet.

– Klarar vi även kompetensförsörjningen och att hålla hög takt på utvecklingen så tror jag att Skandinavien blir en viktig och stark region för hela världshandeln av högteknologi och kvalitetsprodukter.

Framtiden

På Cowabs, och andra företags, möjligheter ser Håkan ljust. De företag som är beredda att ifrågasätta sitt existensberättigande på lång sikt kommer hitta nya vägar, produkter, affärer och kunder.

– Min inställning är egentligen att möjligheterna aldrig varit större. Vi utvecklas oftast som mest under kris – och det tror jag även är fallet är denna gång.

Få våra bästa tips direkt till inkorgen

Få nya bloggartiklar med tips kring hur du kan effektivisera och säkra din verksamhet. Var samtidigt först med att få aktuella erbjudanden.
Ange e-postadress
Please wait...
Det är helt gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta prenumerationen genom länk i nyhetsbrevet.