Har du nedsatt hörsel utan att veta om det?

Har du nedsatt hörsel utan att veta om det?


Nedsatt hörsel är förrädiskt, det kan enkelt komma krypandes utan att du märker det. Konsekvenserna är oftast större och jobbigare än vad du tror, både privat och professionellt.

Det kan vara väldigt svårt att upptäcka att man håller på att förstöra sin hörsel då skadan oftast sker gradvis. Skadorna kan vara extra förrädiska då de kan uppstå i efterhand, dvs. skadan kommer inte exakt efter konserten eller liknande utan kan dyka upp efter några veckor. Oftast är det konserter eller användandet av hörlurar som man tänker på när det gäller hörselskador. Men forskningen visar att relativt låga volymer vid lång exponering kan skada din hörsel.

| Läs också: De här 3 sakerna skapar den bästa arbetsplatsen


Nedsatt hörsel kan ha långtgående effekter, till exempel:

  • Utbildning och jobb blir svårare att genomföra
  • Barn med nedsatt hörsel har oftast inlärningsbesvär och lär sig tala vid en senare ålder
  • Genom sin nedsatta hörsel kan man känna sig exkluderad i det vardagliga livet vilket kan göra att man känner sig isolerad
  • Nedsatt produktivitet då man blir väldigt trött över att behöva fokusera på hörandet
  • Ökade kostnader för inköp av hörselhjälpmedel

Man beräknar att ca 460 miljoner människor har någon form av nedsatt hörsel. Det är väldigt viktigt att man är observant så att man hinner stoppa innan det är försent.

Det är möjligt att du har nedsatt hörsel om du:

  • Har en tendens att behöva höja TV då du inte hör vad de säger
  • Du tappar delar av samtal med dina kollegor
  • Du ber ofta människor att upprepa vad de säger
  • Du upplever att det ringer i öronen

Det finns många gratisappar till din telefon som testar din hörsel. Ett korrekt hörseltest måste genomföras hos en legitimerad audionom men apparna kan ge en indikation om du behöver mer hjälp. Hörselskador är dessvärre permanenta så det viktiga är att skydda din hörsel. Lyssna inte på för hög musik och använd hörselskydd om du jobbar i miljöer där det är högt ljud.

I en kontorsmiljö är det ofta en bra ljudmiljö men om man kompletterar med skärmväggar och ljudabsorbenter så skapar du även en miljö där din personal kan koncentrera sig. I skolmiljöer är det ännu viktigare att man jobbar med att få till en bra akustik. För verkstäder och lager krävs oftast hörselskydd för att uppnå tillfredställande skydd.

Ta hand om din hörsel!

FAQ

Hörselnedsättning kan fastställas genom en hörselundersökning hos en audionom eller hörselspecialist. Testet består av olika ljud- och taluppgifter som mäter förmågan att höra olika frekvenser och ljudnivåer samt en undersökning av örat för att identifiera eventuella fysiska problem. Det är viktigt att få en professionell diagnos och vård för att hantera hörselnedsättning på bästa sätt.

Ja, stress kan ibland orsaka hörselnedsättning genom att öka spänningarna i kroppen, trötthet och ökad känslighet för ljud. Stress kan också leda till ökad risk för tinnitus, som i sin tur kan orsaka hörselnedsättning. Det är viktigt att hantera stress på ett hälsosamt sätt för att minska risken för hörselnedsättning och andra hälsoproblem.

Hörselnedsättning kan orsakas av flera olika faktorer såsom åldrande, exponering för höga ljudnivåer, vissa mediciner, infektioner, trauma mot huvudet eller öronen, genetiska faktorer och sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Det är viktigt att skydda hörseln och söka hjälp vid misstänkt hörselnedsättning för att förhindra ytterligare skador.

Normal hörsel innebär att man kan höra frekvenser och volymer på ett tydligt och bekvämt sätt. En person med normal hörsel kan höra ljud från 20 till 20 000 Hz. Det är viktigt att skydda hörseln och söka hjälp vid misstänkt hörselnedsättning för att förhindra ytterligare skador.

Ja, hörseln kan återhämta sig i vissa fall. Tillfälliga hörselnedsättningar såsom öroninfektioner och exponering av höga ljudnivåer kan återhämta sig spontant, medan andra kräver medicinsk behandling eller hjälpmedel som exempelvis hörapparat. Det är viktigt att söka hjälp om du upplever försämrad hörsel för att få en korrekt diagnos och behandling.

Få våra bästa tips direkt till inkorgen

Få nya bloggartiklar med tips kring hur du kan effektivisera och säkra din verksamhet. Var samtidigt först med att få aktuella erbjudanden.
Ange e-postadress
Vänta...
Det är helt gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta prenumerationen genom länk i nyhetsbrevet.