Vi har 7 års garanti på våra produkter. Garantin innefattar inte vanligt slitage, detsamma gäller för förbrukningsmaterial som förpackningar, emballage och liknande.
Vid transportskador måste kunden själv anmäla skadan till oss inom fem arbetsdagar. Om skadan anmäls senare förfaller dessvärre rätten till ersättning för skadan. Vid en saknad eller defekt vara ska du hålla löpande kontakt med oss så att vi kan ordna fram en ny vara.